Thu TrangNguyễn, Thuý HằngĐỗ, Thị Kỳ ThuỷLương, Xuân ThắngPhạm, và Quang MinhTrần. “Nghiên cứu hiệu Quả điều trị loét Da mạn tính về mặt hình thái đại thể của bài thuốc GTK 108 Trên động vật thực nghiệm”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/340.