Thị Khánh TườngTrần. “Yếu tố Nguy Cơ dự đoán Xơ hóa Gan tiến triển Trên bệnh nhân đái tháo đường Type 2 bị bệnh Gan nhiễm mỡ không Do rượu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 30, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/339.