Thị NươngTrần, Minh Ngọc QuangPhạm, và Minh ThắngDương. “Khảo sát tình trạng sử dụng thuốc chẹn Beta không chọn lọc Trong điều trị dự phòng chảy máu Tiêu hóa ở bệnh nhân Xơ Gan Có tăng áp lực tĩnh mạch cửa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/338.