Đức ThuậnNguyễn. “Chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân đau mạn tính điều trị nội Trú tại Bộ môn Thần Kinh - Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Chạp 1, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/335.