Ngọc QuangPhạm Minh, và Minh ThắngDương. “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, hình ảnh nội Soi, Mô bệnh học của Polyp tâm vị-thực quản”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 4 (Tháng Tư 4, 2020). Truy cập Tháng Mười-Một 28, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/332.