HoaNguyễn Ngọc, và BìnhTrần Thái. “Đánh Giá hiệu Quả của chốt sợi Trong phục hồi thân răng hàm lớn”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 2 (Tháng Mười-Một 29, 2020): 96-101. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/292.