TríThái Đức, HiếuTrần Hà, HảiLê Nguyễn Đình, ThúyPhạm Ngọc, LộcNguyễn Thị, và ThảoPhạm Thị. “Giá trị Thang điểm PNED Trong Tiên lượng bệnh nhân xuất huyết Tiêu Hoá Trên không Do dãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Nhân dân 115 ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 19, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Bảy 19, 2024. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/2114.