HuânNguyễn Thanh, TuyếtHoàng Thị, và HaiNguyễn Văn Bé. “Trầm cảm ở bệnh nhân Cao tuổi nội Trú Có bệnh Tim mạch: Tỷ lệ Và yếu tố Liên Quan”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 19, no. 1 (Tháng Hai 5, 2024). Truy cập Tháng Năm 30, 2024. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/2110.