TrởChâu Văn, và SươngNay Mai. “Đánh Giá hiệu Quả điều trị nấm móng Do Vi nấm sợi bằng Laser CO2 Vi điểm phối hợp với Clotrimazole Thoa tại chỗ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 15, no. 2 (Tháng Hai 20, 2020). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/185.