HoàiNgô Thị, BàngMai Hồng, và TrungNgô Tất. “Đối chiếu hình ảnh nội Soi với kết Quả Mô bệnh học của Polyp đại trực tràng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 3 (Tháng Ba 3, 2020). Truy cập Tháng Chạp 7, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/161.