MinhHoàng Đức, BìnhNguyễn Văn, Quý Trương Vĩnh, TúPhan Văn, Việt Phan Khánh, và TuấnTrần Quốc. “Đánh Giá kết Quả Ban đầu phẫu thuật nội Soi Sau Phúc mạc điều trị sỏi San Hô bán phần”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy 14, no. 6 (Tháng Tám 19, 2019). Truy cập Tháng Chạp 4, 2021. https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/108.