Việt Đào Q., BìnhN. T., và NgaN. T. P. “Nghiên cứu nồng độ Osteocalcin Và Beta-Crosslap huyết Thanh ở đối tượng thừa cân béo Phì”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/98.