Thảo Đinh T., và ThạchN. C. “Khảo sát nồng độ Haptoglobin huyết tương ở bệnh nhân bệnh thận mạn Giai đoạn cuối tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/92.