TrungN. Đình, TốtN. H., NhậtN. Đức, NgaD. T., và AnhT. D. “Đánh Giá Giá trị một số Thang điểm dự báo tổn thương thận cấp Sau phẫu thuật Tim”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/86.