ThànhB. Đức, SơnN. H., HùngP. N., và Quý N. T. “Nghiên cứu Vai Trò của NT-ProBNP huyết Thanh Trong chẩn đoán Suy Tim cấp Sau phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/85.