Quỳnh T. T. N., và SỹB. T. “Nghiên cứu một số độc tính của phác đồ FOLFOX 4 Trên bệnh nhân Ung Thư biểu Mô tuyến đại trực tràng Giai đoạn Di căn Xa”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Chín 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/83.