NinhN. Đức, KỳT. D., GhiN. H., và QuangN. N. “Đặc điểm lâm sàng Và hình ảnh nội Soi chảy máu Tiêu Hoá Do loét Dạ dày Tá tràng ở bệnh nhân Có dùng thuốc chống huyết khối”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 5, Tháng Bảy 2021, doi:10.52389/ydls.v16i5.801.