KhươngK. V. “Nghiên cứu ảnh hưởng huyết động của Rung Nhĩ ở bệnh nhân tăng áp phổi Do bệnh Tim trái”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 5, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/77.