Đông Đỗ V., ThấuN. S., và SángV. V. “Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng Và tính kháng kháng Sinh ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết Do Staphylococcus Aureus điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 từ năm 2016 đến năm 2018”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Tám 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/74.