KhoaP. H., HạnhC. H., QuangN. T., và ThúyT. T. T. “Đánh Giá kết Quả điều trị tổn thương tân sản nội biểu Mô vảy độ Cao cổ tử Cung (HSIL) bằng Kĩ thuật LEEP”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 2, Tháng Ba 2021, doi:10.52389/ydls.v16i2.717.