TrungN. T. T., Hà L. N., và GiangP. T. “Nghiên cứu tình trạng rối loạn đồng bộ thất trái bằng Xạ hình GSPECT ở bệnh nhân Sau nhồi máu Cơ Tim ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Sáu 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/70.