Quyên Đào T., TrungN. T., SỹB. T., TrangT. T. H., Giang Đào P., HiềnT. T. T., TĩnhN. T., HàT. T., HàN. V., AnhT. Đức, HườngH. T., và HoànP. Q. “Xây dựng Quy trình Realtime RT-PCR phát hiện Zika Và Chikungunya”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 1, Tháng Ba 2021, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/693.