Tuấn Nghĩa Đặng, Văn NamN., Anh HảiV., Việt AnhL., Thanh BìnhT., Công Hiếu Đặng, và Xuân BộT. “Tổn thương động mạch Vú Trong Sau chấn thương ngực kín: Báo cáo một trường hợp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 8, Tháng Tám 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/682.