LongN. H., và HằngP. L. “Đánh Giá kiến thức về bệnh Tan máu bẩm Sinh Trên Thanh Niên chưa kết hôn tỉnh Yên Bái năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Sáu 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/68.