Hằng Đào V., và ThànhN. P. T. “Kết Quả đo điện Thế Niêm mạc thực quản ở bệnh nhân Có Viêm thực quản trào ngược Trên nội Soi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 2, Tháng Ba 2021, tr 1-6, doi:10.52389/ydls.v16i2.670.