HàoN. T., TuấnT. L. A., NhiP. T. U., và NgọcL. T. M. “So sánh hiệu Quả điều trị hạt cơm bằng phương pháp xịt Nitơ lỏng kết hợp bôi Dung dịch Castellani so với kết hợp bôi Eosin 2% vào đáy tổn thương”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 16, số p.h 1, Tháng Ba 2021, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/669.