ThắngV. Đức, GiangN. T., TrungN. N., NamN. V., HanhL. B., HiềnT. T., và KiênN. T. “Kết Quả Xa Ung Thư nhầy Nguyên phát ở phổi được điều trị bằng phẫu thuật: Nhân một trường hợp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Bảy 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/65.