LợiL. V., DươngT. T., và KhôiL. N. “Kết Quả phẫu thuật nội Soi điều trị sỏi đường mật chính Có sử dụng nội Soi đường mật Và ống nối mật - Da”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 6, Tháng Chạp 2020, tr 74-80, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/639.