Mai Anh Đào T., và HuyN. V. “Nhận xét đặc điểm lâm sàng của lác Cơ năng Có hội chứng A-V ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 6, Tháng Chạp 2020, tr 64-68, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/637.