Phương T. T. “Quy trình điều trị trầm cảm bằng kỹ thuật kích thích từ Xuyên sọ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Bảy 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/62.