Quang TrungN. “Đánh Giá kết Quả Sinh thiết Xuyên thành ngực dưới hướng dẫn của cắt lớp Vi tính kết hợp Robot Maxio dẫn đường Trong chẩn đoán Mô bệnh học các khối U ở phổi”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 3, Tháng Ba 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/587.