MinhP. N., Nghĩa Đinh V., SơnN. T., và HảiL. T. T. “Một số đặc điểm giải phẫu nhánh tận thái dương - trán dây thần Kinh mặt Chi phối Cơ trán ở người Việt trưởng thành”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/551.