PhúA. T., và LanN. T. N. “Nghiên cứu đặc điểm của đau Trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 8, Tháng Chín 2018, tr 1-8, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/545.