YênN. T., DũngT. Q., và Lân Đặng H. “So sánh hiệu Quả lâm sàng Và dùng thuốc giảm đau sớm Sau phẫu thuật lấy đĩa đệm thắt lưng: Phẫu thuật mở lấy đĩa đệm dưới màng xương Và Vi phẫu thuật lấy đĩa đệm Qua tách Cơ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/541.