Đình DũngN., và Phương ĐôngN. “Nhận xét Giá trị NT-ProBNP Trong chẩn đoán Nguyên nhân Hạ Natri máu ở bệnh nhân xuất huyết não”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 4, Tháng Bảy 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/54.