TúT. N. Ánh, HàoN. T., và Em Đặng V. “Nghiên cứu Thay đổi nồng độ IL-17A Và Hs-CRP huyết Thanh của bệnh nhân vảy nến thông thường điều trị bằng Secukinumab”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/532.