Ngọc KhánhN., và Quang HuyD. “Đánh Giá tình trạng Dinh dưỡng ở bệnh nhân bệnh Gan Do rượu”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 14, số p.h 3, Tháng Ba 2019, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/530.