ThuậnN. Đức, và Chung Đặng T. “Nhận xét tỷ lệ bệnh Và một số đặc điểm lâm sàng bệnh nhân Parkinson điều trị tại Bệnh viện Quân Y 103”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/529.