CườngN. T., TốtN. H., TuấnN. T., và HiênM. X. “Đánh Giá bước đầu Vai Trò của Procalcitonin Trong định hướng dừng kháng Sinh ở bệnh nhân Viêm phổi thở máy ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/528.