ThanhN. X., ThắngP., HuyềnV. T. T., và AnhN. T. “So sánh trắc nghiệm đánh Giá nhận thức Montreal với trắc nghiệm đánh Giá trạng thái tâm thần tối thiểu Trong sàng lọc Sa Sút Trí tuệ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/517.