VânL. T. K., ViệnM. V., và AnhP. T. T. “Đánh Giá kết Quả phẫu thuật sửa chữa hẹp đường Ra thất phải tại Bệnh viện Chợ Rẫy”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 7, Tháng Bảy 2020, tr 92-98, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/511.