AnhB. T. V. “Laser Quang động Trong điều trị tân mạch dưới Võng mạc vùng hoàng điểm Do các bệnh ngoài thoái Hoá hoàng điểm tuổi Già”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/446.