HàoN. T., và ThảoV. T. P. “Đánh Giá hiệu Quả Và an toàn của Tiêm Vi điểm Acid Hyaluronic Trong Trẻ hóa Da”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 5, Tháng Mười-Một 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/444.