Văn ChủN. “Đánh Giá đặc điểm giải phẫu bệnh Theo nhóm phân tử Ung Thư Vú Có thụ thể nội tiết âm tính”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 15, số p.h 3, Tháng Ba 2020, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/432.