TiếnN. M., AnhN. T. P., TúT. T., MinhN. C., VânP. T. H., AnhT. T., và Linh Đặng V. P. “Nghiên cứu thực trạng hoạt động thể lực của học Sinh tại Ba trường Trung học phổ thông Hà Nội năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/424.