KhoaB. T., BìnhN. T., LựL. H., TùngN. Đăng, và Khôi T. V. “Kết Quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội Trú tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2017”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/423.