NgầnN. H., LậpH. K., SinhN. P., TuấnT. V., TuấnN. M., và HàT. M. “Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về phục hồi chức năng Sau đột quỵ não tại thành phố Thái Nguyên ”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/422.