LiênN. T., và Hà N. T. “Đánh Giá hiệu Quả truyền thông về Ung Thư Vú ở phụ nữ tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội năm 2018”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/421.