MinhN. T., LâmQ. H., và TiếnN. V. “Tỷ lệ hình thành Và chất lượng phôi Nang Trong nuôi cấy phôi ở nồng độ Oxy thấp”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/419.