TuấnP. A., và ViệnM. V. “Đặc điểm hình ảnh U tuyến ức ở bệnh nhân nhược Cơ Trên cộng hưởng từ đối chiếu với típ Mô bệnh Và Giai đoạn bệnh”. Journal of 108 - Clinical Medicine and Phamarcy, Vol 13, số p.h 4, Tháng Mười 2018, https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS/article/view/417.